do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Informacje o Zakładzie Zarządzania Jakością i Środowiskiem
aktualności
obszar zainteresowań
władze Zakładu
dane kontaktowe
informacje o Zakładzie
historia i rozwój Zakładu

Struktura organizacyjna
pracownicy
wspołpracownicy

E-student
materiały dla studentów
popularyzacja wiedzy

Studenci i Rekrutacja
egzaminy i zaliczenia
wyniki egzaminów
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru
seminaria
inne wydziały

Dzialalnosc naukowa
konferencje
współpraca

Studia podyplomowe
prowadzone studia
kwestionariusz osobowy
podanie

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Inne
linki

Pracownicy naukowi


dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Stanowisko: ADIUNKT
Telefon: 058 523 11 34
Pokój8 / 10
e-mail: m.bralkowska@ug.edu.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:


poniedziałek, 26.09., godz. 10.00-11.00

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA
Prowadzone ćwiczenia:
 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
 PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA
 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II

Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

mgr, dr - Uniwersytet Gdański
2003 - ukończone studium w języku angielskim -International Business and Trade Summer Law Program, organizowane w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński i Columbus School of Law, The Catholic University of America z Waszyngtonu
2001/2002 - studia w ramach programu Erasmus/Sokrates na Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW) Berlin

Pełnione funkcje

Opiekun Koła Naukowego Zarządzania Jakością i Środowiskiem Qualiteam UG

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie jakością i środowiskiem
Aspekty ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
Japońskie techniki doskonalenia jakości (m. in. Lean Management, Kaizen) oraz ich wykorzystanie w doskonaleniu działalności środowiskowej przedsiębiorstwa w tym w szczególności podejście Green Lean (Lean and Green)

Wybrane publikacje

1. Szymańska-Brałkowska M., Janków M., Implementation of Green Lean,“International Journal of Arts and Sciences”, Vol. 5, Nr 1, 2012, ss. 155-162, ISSN: 1944-6934.
2. Szymańska-Brałkowska M., Malinowska E., Organic food in the aspect of food safety in Poland and in the European Union, „Economic and Environmental Studies”, Vol.14, No.3 (31/2014), 313-327, Sept. 2014, ISSN paper version 1642-2597, ISSN electronic version 2081-8319.
3. Szymańska-Brałkowska M. Ekologiczny Lean jako metoda doskonalenia działalności środowiskowej przedsiębiorstwa, [w:] Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym – teoria i praktyka, M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 291-315. ISBN 978-83-7525-510-2.
4. Szymańska-Brałkowska M., Korzyści ekonomiczne i ekologiczne podejścia Green Lean na przykładzie wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych, [w:] Systemy, procesy, narzędzia, L. Zawadzka, G. Zieliński (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7348-516-7.wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem

Dzisiaj jest : 26-05-2018
do strony głównej UG do strony głównej zakładu do strony głównej zakładu