do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Informacje o Zakładzie Zarządzania Jakością i Środowiskiem
aktualności
obszar zainteresowań
władze Zakładu
dane kontaktowe
informacje o Zakładzie
historia i rozwój Zakładu

Struktura organizacyjna
pracownicy
wspołpracownicy

E-student
materiały dla studentów

Studenci i Rekrutacja
egzaminy i zaliczenia
wyniki egzaminów
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru
seminaria
inne wydziały

Dzialalnosc naukowa
konferencje
współpraca

Studia podyplomowe
prowadzone studia
kwestionariusz osobowy
podanie

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Inne
linki

Pracownicy naukowi


dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Stanowisko: ADIUNKT
Telefon: 058 523 11 34
Pokój009
e-mail: m.bralkowska@ug.edu.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

poniedziałek IIt. 10.00 - 11.00
środa It. 10.00 - 11.00
piątek It. 10.00 - 11.00

Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Prowadzone wykłady:
 PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA
Prowadzone ćwiczenia:
 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
 PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA
 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ II


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

mgr, dr - Uniwersytet Gdański
2003 - ukończone studium w języku angielskim -International Business and Trade Summer Law Program, organizowane w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński i Columbus School of Law, The Catholic University of America z Waszyngtonu
2001/2002 - studia w ramach programu Erasmus/Sokrates na Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW) Berlin

Pełnione funkcje

Członek Rady Naukowej Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku - Stowarzyszenia Naukowo-Badawczego

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie jakością i środowiskiem
Aspekty ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
Gospodarka niemiecka

Wybrane publikacje

1. Recenzja książki - J. Szymański, Stosunki gospodarcze Polski z Norwegią w latach 1918-1929, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005. Pozycja opublikowana w Nautologia 2006 nr 143, s.214-215.
2. Recenzja książki - B. Piotrowski, Tradycje jedności Skandynawii. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, ss. 222. Pozycja opublikowana w Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. Nr 9/2007, s.160-162.
3. Artykuł - Miejsce Republiki Federalnej Niemiec w porządku geopolitycznym po II wojnie światowej i jej udział w genezie integracji europejskiej. Pozycja przyjęta do druku w roczniku naukowym Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”.wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem

Dzisiaj jest : 21-12-2014
do strony głównej UG do strony głównej zakładu do strony głównej zakładu